Privacyverklaring

Het Fotokabinet neemt jouw persoonsgegevens heel serieus. Het Fotokabinet neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons websiteadres: https://www.hetfotokabinet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Fotokabinet verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige gegevens die je verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in mail correspondentie of anderszins.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Het Fotokabinet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bouwen van websites waarop jouw gegevens moeten staan
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief of om contact met jou te hebben (e-mail of telefonisch) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Fotokabinet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Fotokabinet) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Het Fotokabinet bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het Fotokabinet hanteert de volgende bewaartermijnen voor de (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturatiegegevens

 • Personalia: 5 jaar
 • Adres: 5 jaar
 • Bankgegevens: 5 jaar
 • E-mailadres: 5 jaar
 • Telefoonnummer: 5 jaar

Mailings/Formulieren

Indien jij je voor onze nieuwsbrief afmeldt worden jouw persoonsgegevens automatisch verwijderd. Gegevens van ingezonden formulieren worden 1x per jaar opgeschoond en verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Fotokabinet verkoopt jouw gegevens nimmer aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is in verband met zakelijke overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Fotokabinet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

Het Fotokabinet gebruikt mogelijk functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het Fotokabinet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Jij kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Fotokabinet.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetfotokabinet.nl. Het Fotokabinet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Fotokabinet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Wouter Breukers (06-44998237) of stuur een mail aan info@hetfotokabinet.nl

Contactgegevens:

www.hetfotokabinet.nl
Wouter Breukers
Tel: 06 44998237
Pieter Bothstraat 13
2315AN LEIDEN, Nederland